Help mee landbouw verduurzamen

6 mei 2020
Deel dit met je vrienden

De Grote Transitie wordt praktisch. Er is nu een mogelijkheid om kennis op te doen over het verduurzamen van landbouw in combinatie met het leveren van een effectieve bijdrage in een project dat duurzame natuur-inclusieve landbouw wil stimuleren. Dit past bij het thema ‘Naar een circulaire, regionale economie’.

De landbouw in Nederland vormt bij uitstek een sector waarin het probleem van ons economisch model (steeds meer) zichtbaar wordt; PFAS, de stikstofcrisis, de megastallen, we weten er allemaal van.

In de regio Haarlemmermeer houdt het projectteam GreenBASE zich sinds 2017 onder meer bezig met de aanleg en het onderhoud en monitoren van bloemrijke akkerranden bij vier agrarische bedrijven.

GreenBASE (BASE staat voor Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven) is een meerjarig project waarin 4 agrariërs uit de Haarlemmermeer, NMCX, een aantal landbouwpartijen, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland sinds 2017 samenwerken ten behoeve van meer biodiversiteit op het boerenland. Dit gebeurt in de vorm van de aanleg van bloemrijke akkerranden en andere natuur bevorderende maatregelen. Samen met vrijwilligers die wij vanuit NMCX werven en begeleiden, tellen we meerdere keren per jaar de insecten – die ingezet worden als natuurlijke vijanden voor de plaagdieren in de voedselgewassen – in de bloemrijke akkerranden. We inventariseren de aantallen, wisselen onze bevindingen met de boeren uit en brengen de gegevens met hulp van kennis- en adviesbureau CLM in kaart.

Je bent uitgenodigd een paar keer mee te monitoren. Alle hulp vergroot de kans dat het project volgend jaar door kan gaan. Je levert dus een effectieve bijdrage aan het lokaal verduurzamen van de landbouw. Het monitoren is niet alleen bijzonder nuttig en dankbaar, het is leuk, interessant en vermakelijk bovendien. Je zult versteld staan hoe prettig verslavend het is om te kijken naar het gedrag en de uiterlijke kenmerken van diverse bestuivers.

Gratis workshop EIS, Naturalis

GreenBASE organiseert vooraf een gratis workshop over bestuivers en natuurlijke vijanden. Deze workshop zal worden gegeven door een medewerker van Naturalis/EIS. De workshop wordt in de week van 8-12 juni gegeven.

Ben je in de maanden juni tot en met september één of een paar keer beschikbaar voor een middagje monitoren bij 1 van de boeren? Als je jouw duurzame steen wil bijdragen, meld je dan hier aan bij Mariken Straat. Zij is o.m. de vrijwilligerscoördinator van het project en geeft ook graag een nadere toelichting.

* Er wordt uiteraard rekening gehouden met alle richtlijnen van het RIVM met betrekking tot Corona.


Deel dit met je vrienden