Organisaties

Deel dit met je vrienden

De grote transitie is in 2015 gestart als een initiatief vanuit het Platform voor Duurzame en Solidaire Economie. De coördinatie wordt nu uitgevoerd door Our New Economy. Maar ‘van wie’ is de Grote Transitie nu eigenlijk echt? Die is van ons allemaal! Er zijn in Nederland veel organisaties met initiatieven die passen bij één of meer thema’s van de Grote Transitie. Al die organisaties vind je hieronder. Mist jouw organisatie hier? Neem dan contact op.

Deze organisaties zijn actief op een of meer thema’s van De Grote Transitie.

Our New Economy (ONE) wil een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde realiseert. Om dit te bereiken ontwikkelt ONE met denkers en ondernemers theorieën en praktijken die aantonen dat het echt anders kan.


Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving.


DRIFT is een toonaangevend onderzoeksinstituut binnen het veld van duurzaamheidstransities. Ze ontwikkelen en delen transformatieve kennis die mensen, steden, sectoren en organisaties in staat stelt zich actief in te zetten voor transities.


Oxfam Novib pakt het onrecht dat armoede veroorzaakt en in stand houdt van alle kanten aan, met projecten, publiekscampagnes, onderzoek en politieke druk.


Tax justice is een netwerk van acht Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van belastingen. Het zet zich in voor een mondiaal eerlijk belastingsysteem en pleit voor meer transparantie van bedrijven en overheden.

De visie van Milieudefensie:
Er is maar 1 aarde. Daar zijn we allemaal van afhankelijk. De miljarden mensen die nu leven en de generaties die na ons komen. Daarom moeten we zuinig zijn op die ene aarde. En de rijkdommen van de aarde eerlijk delen met alle mensen. Niet alleen de mensen die nu leven, maar ook de mensen die nog geboren moeten worden.


SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) is een kritisch, onafhankelijk kenniscentrum, zonder winstoogmerk, gericht op multinationals. SOMO onderzoekt sinds 1973 op eigen initiatief multinationals en de gevolgen van hun activiteiten op mens en milieu.


Rethinking Economics NL streeft naar diversifiëren en vernieuwen van het economisch denken bij studenten en wetenschappers van diverse academische achtergronden.


Vereniging Basisinkomen staat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen! Een basisinkomen is een maandelijks bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om sober van te leven, zonder dat daar een verplichting tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden.


Deel dit met je vrienden