De Grote Transitie

Manifest voor een duurzame en solidaire economie

Een eerlijker inkomensverdeling via een nieuw besturingsmodel

De wereld is op zoek naar een betere balans tussen arbeid en kapitaal, naar een andere inkomensverdeling, immers: rijken worden rijker en armen worden armer. Kapitaal wordt beter beloond dan arbeid. Thomas Piketty heeft dit op basis van uitgebreid historisch onderzoek aangetoond in zijn boek: ‘Kapitaal in de 21e eeuw’. Branko Milanovic toont aan dat de middengroepen in de westerse wereld er al decennia nauwelijks op vooruit zijn gaan, zoals hij uitgebreid beschrijft in zijn boek: ‘Wereldwijde ongelijkheid’. In Nederland heeft de historicus Bas van Bavel in zijn boek: ‘The invisible hand’ gewaarschuwd dat een kleine elite steeds meer profiteert van de welvaart en ook politieke macht verwerft. Het zal leiden tot daling van de welvaart en economisch verval. (meer…)

Stemmen voor de Aarde

Het delen van kennis en samenwerking bewerkstelligt verandering, Transitie. Femke Wijdekop heeft het boek “Stemmen voor de Aarde” geschreven om mensen te inspireren hun passies en talenten in te zetten voor de Aarde en voor Transitie. In het boek staan interviews met ‘Groene Pioniers’ waaronder Polly Higgins, Marianne Thieme en Roger Cox. Femke is zich ervan bewust dat met de uitdagingen van deze tijd het nodig is oplossingsgericht te kijken en te bezien hoe je vanuit jouw invloedssfeer verschil kan maken. Femke zelf is ook een heldere ‘Stem voor de Aarde’. Tanja Beentjes ging in gesprek met haar. Tijdens dat interview deelt Femke de waardevolle kennis verkregen tijdens haar werk en wordt er onder meer gesproken over hoe mensen hun passie kunnen vinden om een bijdrage te leveren aan de transitie.
(meer…)

Van mondiaal gesleep naar radicale regionalisering

Op weg naar Eindhoven stapte ik uit de bus op een industrieterrein. Het was rond 15.00 uur. Overal grote vrachtwagens om me heen, bewegend en geparkeerd. En lopend naar mijn bestemming zag ik nog veel meer trucks met oplegger, blijkbaar rijdend van en naar het vliegveld…

Ik realiseerde me eens te meer hoe krankzinnig onze huidige economie nu draait met het massaal nationaal en mondiaal gesleep met allerhande goederen. Bloemen uit Kenia verkopen we via de veiling in Aalsmeer door aan Japan, zonder vliegschaamte. Het gaat dag en nacht door, ook met grote vrachtvliegtuigen en miljoenen containers op schepen en treinen. En we zien her en der de hoog gestapelde containerbergen, om weer volgestopt te worden. Een logistieke malle molen, mede doordat op de brandstof van schepen en vliegtuigen nog steeds geen belasting wordt geheven, en allerlei milieu- en gezondheidsschades worden bovendien niet meegerekend in de prijzen. (meer…)

Integratie naast Competitie

Net als op ontelbaar veel plaatsen over de gehele wereld kent Nederland duizenden voorbeelden van maatschappelijk initiatief. Mensen gaan in hun dorp of wijk zelf aan de slag met wonen, energie, zorg, voedsel, vervoer, natuur en nog veel meer. De trekkers van twee initiatieven hebben ons gevraagd hier eens naar te kijken als econoom. Kunnen wij begrijpen wat zij doen en kunnen we helpen dat te verbeteren?

(meer…)