De Grote Transitie

Manifest voor een duurzame en solidaire economie

Transitie in tijden van Coronavirus-crisis

Nu het Coronavirus ook in Europa is aangekomen, realiseren we ons dat we kwetsbaar zijn. Was het een paar maanden geleden nog ver van ons bed, inmiddels is het onderwerp hier in onze huiskamers. Hoe kwetsbaar we zijn, daar is de afgelopen dagen voldoende over bericht. We reageren ieder op onze eigen manier; angstig, berustend of soms nog steeds ontkennend. Het wekt ook verbazing hoe snel en goed de systemen in Europa omschakelen van hun gewone manier van doen en zich lijken aan te passen aan deze bijzondere omstandigheden. Dat omschakelen van de maatschappij, dat is iets waar de transitiebeweging juist actief in is – in denken en doen – maar dan naar een duurzame, lokale en sociale samenleving. Wat kunnen we hier op korte en lange termijn van leren? (meer…)

Beter ondernemen in de zorg

Hoe gezond is ons zorgsysteem eigenlijk? Verscheidene media hebben de afgelopen paar jaar misstanden in zorgbedrijven aan het licht gebracht. De gemene deler is dat een behoorlijk aantal zorgondernemers slimme constructies gebruikt en fraudeert om zichzelf te verrijken in plaats van de missie van het bedrijf te dienen.

(meer…)

“Dit bedrijf is van zichzelf”

De oprichter van Odin, Koos Bakker (inmiddels gepensioneerd), besloot ten tijde van de oprichting van Odin tot een minder gangbare eigendomsstructuur. Waarom was dat eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? En waarom is er op 9 maart 2020 de eigendomsconferentie?

Een vraaggesprek (door Jennifer Benson, 29.1.2020). (meer…)

Een eerlijker inkomensverdeling via een nieuw besturingsmodel

De wereld is op zoek naar een betere balans tussen arbeid en kapitaal, naar een andere inkomensverdeling, immers: rijken worden rijker en armen worden armer. Kapitaal wordt beter beloond dan arbeid. Thomas Piketty heeft dit op basis van uitgebreid historisch onderzoek aangetoond in zijn boek: ‘Kapitaal in de 21e eeuw’. Branko Milanovic toont aan dat de middengroepen in de westerse wereld er al decennia nauwelijks op vooruit zijn gaan, zoals hij uitgebreid beschrijft in zijn boek: ‘Wereldwijde ongelijkheid’. In Nederland heeft de historicus Bas van Bavel in zijn boek: ‘The invisible hand’ gewaarschuwd dat een kleine elite steeds meer profiteert van de welvaart en ook politieke macht verwerft. Het zal leiden tot daling van de welvaart en economisch verval. (meer…)