De Grote Transitie

Manifest voor een duurzame en solidaire economie

Groene groei werkt niet

Een oplossing voor de milieuproblemen waar onze samenleving tegenaan loopt, zoals klimaatontwrichting en verlies aan biodiversiteit, wordt vaak gezocht in ‘groene groei’. De bedoeling daarvan is dat onze economie zo kan blijven draaien als hij deed, want omdat we efficiëntere technologieën gebruiken kan – in theorie – de economische groei die we ‘nodig hebben’ samengaan met een kleiner beslag op het milieu. Het rapport ‘Decoupling debunked – evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustanability’ van het European Environmental Bureau (EEB), geschreven door onderzoekers van verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten, maakt echter duidelijk dat deze strategie ongeschikt is om de genoemde problemen op te lossen. (meer…)

Een jaarlijks persoonlijk CO2-budget

Veiligheidsrapport vergroot urgentie

Onlangs kwam de pittige veiligheids-analyse uit over de snel groeiende klimaatontwrichting op Aarde, gepubliceerd door het Instituut Breakthrough in Australië *. Men gaat ervan uit dat de rapporten van het IPCC voortkomen uit een moeizaam consensus-proces. Dan kun je van hen geen actuele analyse en projectie verwachten vanuit het voorzorgbeginsel, dat in 1992 tijdens de VN-conferentie in Rio de Janeiro werd aangenomen.

(meer…)

Vergeet het Basisinkomen! Dit voorstel is veel eerlijker.

We spreken Rebecca Belochi, een jonge Franse onderzoekster uit Parijs die sinds een paar maanden bij Our New Economy onderzoek doet naar een veelbelovend alternatief voor het basisinkomen: het participatie-inkomen. Kan dit plan de weerstand wegnemen die wordt opgeroepen door het basisinkomen?  (meer…)

WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gevraagd advies uit te brengen over het vraagstuk van onze grote mondiale voetafdruk en de ernstige sociale en ecologische gevolgen daarvan. Volgens het Platform is dat in feite een kwestie van mensenrechten, nu en later. De WRR kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen. Hun eerste reactie kwam vorige week binnen.

(meer…)