Klimaatzaak Europees Hof

1 december 2020
Deel dit met je vrienden

Zes Portugese jongeren hebben een paar maanden geleden een rechtszaak aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin ze het Hof vragen van 33 Europese regeringen te eisen de noodzakelijke maatregelen te nemen om de klimaatcrisis te stoppen.

Die actie werd onder meer ingegeven door de verwoestende bosbranden waarmee Portugal de afgelopen jaren te kampen had. De bedoelde landen zijn die van de EU plus Noorwegen, Rusland, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en het VK.

Het Hof heeft nu besloten dat de zaak in behandeling wordt genomen, dat dat met prioriteit gebeurt, en dat de landen uiterlijk eind februari moeten laten weten wat ze op de klacht van de jongeren te zeggen hebben. Volgens de jongeren is in Parijs afgesproken dat we onder de 1,5C temperatuurstijging willen blijven, en doen de landen lang niet voldoende om daarin hun ‘eerlijke aandeel’ te leveren.

Hieronder een stukje uit de FAQ van hun site met uitleg.

Een belangrijk kenmerk van deze zaak is hoe wordt ingegaan op het feit dat staten wereldwijd niet onderling zijn overeengekomen wat elke staat moet doen als de wereld het doel wil bereiken om de opwarming van de aarde op 1,5 ° C te houden, zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs. Het ontbreken van een wereldwijd overeengekomen benadering van lastenverdeling schept onzekerheid over wat bedoeld wordt met ‘eerlijk aandeel’ van een staat in de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te bestrijden. Tot dusver hebben staten misbruik gemaakt van deze onzekerheid en hebben ze gekozen voor zelfzuchtige interpretaties van hun ‘eerlijk aandeel’. Als elke staat dit doet, zal de collectieve uitkomst natuurlijk de doelstelling van 1,5 ° C ver overtreffen. Dit is precies de reden waarom we op weg zijn naar een op handen zijnde klimaatramp. Wij stellen dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de onzekerheid rond de “fair share” -vraag moet oplossen ten gunste van de jeugdaanvragers en niet van de staten. In de praktijk betekent dit dat het klimaatveranderingsbeleid van de staten die adequaat zijn, moet worden afgemeten aan de relatief veeleisender maatregelen van hun “billijk aandeel”.

Een interessante en mogelijk belangrijke zaak.

Meer informatie


Guardian – https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/30/european-states-ordered-respond-youth-activists-climate-lawsuit
Site voor de rechtszaak: https://youth4climatejustice.org
En voor wie wil helpen: https://www.crowdjustice.com/case/youth4climatejustice/


Deel dit met je vrienden