Een basisinkomen waar iets tegenover moet staan?

20 juli 2020
Deel dit met je vrienden

Rebecca Belochi, onderzoeker bij Our New Economy, heeft het concept van een Participatie Inkomen van diverse kanten bekeken er daar een rapport over geschreven, met positieve conclusies. Op 7 september geeft ze een online presentatie over haar bevindingen, waar iedereen zich gratis voor kan aanmelden. Die presentatie is van 15.00 – 17.00 uur.

Anthony Atkinson

Veel onderzoekers en uitvoerders vragen zich af hoe doeltreffend het huidige sociale zekerheidsstelsel is in het aanpakken van ongelijkheid en armoede. Een van hen was de econoom Anthony Atkinson. Hij ontwikkelde het Participatie Inkomen (PI) als een hulpmiddel om de tekortkomingen van het sociale beleid op dat moment te verhelpen. PI betreft een beleid dat individuele uitkeringen aan burgers uitkeert op voorwaarde dat zij deelnemen aan maatschappelijk relevante activiteiten.

Gemeenschapsgestuurd

Het Participatie Inkomen sluit goed aan bij de vele voorstellen en ideeën die pleiten voor een herziening van de rol van de staat bij de bescherming en ondersteuning van haar burgers. Onderzoeker Rebecca Belochi onderzocht de waarde van Participatie Inkomen voor beleidsvorming aangezien PI niet zoveel aandacht kreeg als andere concepten, zoals bijvoorbeeld het Universal Basic Income. Ze toont aan dat PI een effectief hulpmiddel kan zijn om een gemeenschapsgestuurde samenleving te creëren, door het stigma, dat vaak wordt geassocieerd met het ‘gratis’ geven van geld aan burgers, weg te nemen door activiteiten te stimuleren waarbij individuen elkaar helpen.

Veelbelovend

In haar rapport analyseert ze eerst waarom regeringen de sociale zekerheidsstelsels zouden moeten hervormen. Van daaruit introduceert ze het concept van Participatie Inkomen en een kader voor beleidsmakers om alomvattend beleid op te stellen. Ten slotte presenteert ze een interpretatie van dit raamwerk om een ​​bruikbare PI-hervorming op te zetten.

Deze toelichting is een poging om het Participatie Inkomen opnieuw te introduceren in de beleidswereld. Our New Economy ziet het  PI als een veelbelovend instrument om het debat over het inkomensbeleid te versterken. Het PI kan bestaan naast experimenten zoals het universele basisinkomen  – of het creëren van sociale banen, die we velen al steunen – en bijdragen aan een betere reorganisatie van onze economie en samenleving.

Ga naar de site van Our New Economy om het Engelstalige onderzoek te downloaden. Ook lees je daar meer over een presentatie van het onderzoek op 7 september.


Deel dit met je vrienden