Alles over Corona en Transitie

23 april 2020
Deel dit met je vrienden

Er wordt deze weken heel veel geschreven over de Coronacrisis. Enerzijds over hoe verschrikkelijk het is en anderzijds over het momentum en het inzicht in ons huidige economische systeem. Dit inzicht biedt ons de kans om na de crisis niet terug te vallen in een systeem dat de Aarde en alles wat leeft bedreigt.

Het is verbazend hoe snel de systemen in Europa blijken te kunnen omschakelen van hun gewone manier van doen naar deze bijzondere omstandigheden. Als dit voor Corona kan, waarom kan dit dan niet ook voor klimaat, voor biodiversiteit, voor betere bestrijding van armoede, …?

We volgen de actualiteit en publiceren de komende tijd meer relevante artikelen over dit onderwerp.

Systemische effecten van Corona – Platform DSE

Lou Keune, adviseur van Platform DSE, schreef een reflectie op wat hij rond de corona-crisis allemaal ziet gebeuren

Opeens blijkt het mogelijk om maatregelen te nemen waar wij, PDSE-ers, al jaren voor pleiten.

Corona en armoede – Oxfam Novib

Deze maand verscheen een rapport van Oxfam Novib getiteld: “An ‘Economic Rescue Plan For All’ to tackle the Coronavirus crisis and rebuild a more equal world.” Het is duidelijk dat ingrijpende maatregelen om het Coronavirus te bestrijden harde gevolgen hebben voor de armsten.

‘If we shut down the cities … we will save [people] from corona at one end, but they will die from hunger.’ Imran Khan, Prime Minister of Pakistan

Co-creatieborrels – Drift

De transitie-organisatie Drift experimenteerde afgelopen weken met online co-creatie ‘borrels’ rondom het thema Nederland na Corona. Dat bleek te werken: er ontstaat nieuw inzicht en contact, en het gesprek op zichzelf is al waardevol.

In de gesprekken komen mensen gezamenlijk los van de korte termijn, deelt men inspiratie en inzicht, vertrouwen of perspectief om aan de slag te blijven. 

Coronadossiers – Duurzaamnieuws.nl

Op Duurzaamnieuws.nl wordt een apart dossier bijgehouden over de Coronacrisis. Verschillende artikelen over de laatste ontwikkelingen, de relatie met milieu, beleid, privacy of sociale aspecten worden hierin behandeld door verschillende schrijvers.

Manifest na Corona – Werkgroep Voetafdruk Nederland

Een groep van 170 wetenschappers ondertekende het Manifest met 5 voorstellen. Tijdens de coronacrisis gaan gelukkig veel stemmen op om nu te proberen bij de afronding van de zogenaamde ‘creatieve lock down’ ook creatief vorm te geven aan een duurzamere, socialere en ook veiliger samenleving, aldus de Werkgroep Voetafdruk Nederland.

Je kunt het manifest ook zelf ondersteunen!

De geldpers – Follow the Money

De voorspellingen zijn verontrustend: de Europese economie krijgt de zwaarste schok in de moderne geschiedenis te verduren. Diverse economen pleiten voor het aanzwengelen van de geldpers, maar op ‘monetaire financiering’ rust nog altijd een taboe – ook in de Nederlandse politiek.


Deel dit met je vrienden