Nieuwe Transitiekansen in Gemeenten

12 februari 2018
Deel dit met je vrienden

Er waait een nieuwe wind in gemeenten: burgerparticipatie!  Gemeentebesturen hebben  terecht ontdekt dat er veel  kennis en veranderkracht onder hun bevolking is te vinden is. Dus ambtenaren en wethouders gaan leren open te staan voor lokale initiatieven en daar positief op te reageren. Ik heb de indruk dat met name het succes van de vele energie-coöperaties en lokale zorg-initiatieven hun ogen heeft geopend.

Meewerkend

Het is wel eens anders geweest. In de jaren 80 maakten we met enkele bewoners een gedegen Energiebesparingsplan voor Boxtel. We hebben het plan vervolgens aangeboden aan de gemeente. Toen we na ongeveer een half jaar eens informeerden wat er nu met het plan was gedaan, kregen we doodleuk van de verantwoordelijke ambtenaar te horen: “Jullie denken toch zeker niet dat we niets anders te doen hebben?”. Dat was niet bepaald een aanmoediging. Er is toen ook later niets mee gedaan. Maar intussen zijn de tijden veranderd.

In Boxtel is vorig jaar de gemeenteslogan geworden: ‘Meewerkend Boxtel’.  Op enkele plaatsen in het dorp staan nu bankjes met de grote tekst ‘Wie meewerkt zit goed’. Twee ervan staan op het stationsplein, dat onlangs met hulp van diverse vrijwilligers een fraaiere inrichting heeft gekregen. Er is als het ware een grote groene loper uitgerold om bewoners uit te nodigen met plannen en projecten te komen. Ze willen dat aanmoedigen en als het aansluit op bijvoorbeeld hun duurzaamheids- of klimaatbeleid  zullen ze uitvoering ervan gaan faciliteren en soms met enige centen ondersteunen.

Duurzaamheidsvisie

Bij ons begon vorig jaar een campagne voor de nieuwe Duurzaamheidsvisie, kort nadat in de gemeenteraad de motie ‘Boxtel Energieneutraal 2030’ was aangenomen. Vervolgens werden er vier werkgroepen opgestart, met daarin veel geïnteresseerde bewoners, enkele raadsleden en ambtenaren: Samen leven, Groen leven. Ondernemend leven en Energiek leven . Die werkgroepen kwamen ongeveer vijf keer bijeen. Daar kwamen mooie plannen uit en daarmee is, naast de visie, gelijk een uitvoeringsplan 2018-2022 tot stand gekomen, uitgeschreven door een zeer betrokken ambtenaar, aangemoedigd voor Burgemeester en Wethouders. Daarna werd het spannend: hoe zou het in de gemeenteraad gaan? Op een enkele partij na, waren alle fracties vol lof over de gevolgde procedure én de resultaten. Zonder politiek gedoe en moties werden de plannen door een grote meerderheid aangenomen. Als al die plannen ook allemaal tot uitvoering komen, dan is er met deze nieuwe participatie-aanpak veel bereikt. Het lijkt dus zeer de moeite waard die nieuwe transitiekansen ook in uw gemeente ten volle te benutten.


Boxtel, februari 2018, Jan Juffermans  


Deel dit met je vrienden