Nieuwe Economie wordt concreet gemaakt door ‘Ware Winst Brabant’

31 oktober 2018
Deel dit met je vrienden

Op 24 oktober jl. was de aftrap van het project van de werkgroep ‘Ware Winst Brabant’ in Boxtel. ‘Ware Winst’ is ook de titel van de Nederlandse vertaling van het boek van de  Oostenrijkse politicoloog Christian Felber, die les geeft aan een economisch instituut in Wenen. Zijn voorstel is om met bedrijven en instellingen (zoals gemeenten) bewust meer waarden te creëren dan geld, met name op ecologisch en sociaal gebied.

Man van de maan

Nadat Maarten Melis een brief van ‘de man van de maan’ had voorgelezen met daarin het advies om met meer afstand naar onze huidige leefstijl te kijken, en een introductie van de 11 werkgroepleden door Anja van den Einden, verzorgde Eric Leltz, vice voorzitter van de Economy for the Common Good (ECG) in Nederland, een inleiding over de oude economie, de transitie-noodzaak en hoe de Common Good Balance daarbij kan helpen. Tenslotte volgde een introductie van de vier bedrijven die samen met de werkgroep aan de slag gaan. Zowel vanuit de gemeente – wethouder Eric van den Broek – als vanuit de provincie Brabant werd de ontwikkeling van ‘Ware Winst Brabant’ zeer wenselijk gevonden.

Na de pauze werd er verder gesproken met de vier Brabantse pioniersbedrijven. Dit zijn de fabrieken van Baril Coatings in Den Bosch en Etten Leur, het administratiekantoor Buro Bilan in Tilburg, de kringloopwinkels van Het Goed in Best, Boxtel en Schijndel, en het circulaire elektronicabedrijf SNEW in Boxtel. Het gaat bij het project om samen concreet te werken aan een nieuwe economie. Er wordt daarbij bewust gewerkt aan het creëren van meer waarden dan alleen maar geld. Dat streven wordt samengevat in een nieuw soort balans, waarin ook de inspanningen op sociaal en ecologisch gebied worden vastgelegd, naast transparantie en democratisch functioneren.

Common Good Balance

De nieuwe balans is een hulpmiddel/instrument waarmee bedrijven kunnen kijken hoe zij omgaan met de aspecten menselijke waardigheid, solidariteit en sociale rechtvaardigheid, ecologie en transparantie in relatie met hun leveranciers, financiers, werknemers, klanten en ook hun maatschappelijke omgeving. Daarbij zijn bijvoorbeeld punten te verdienen bij vergaande samenwerking met klanten en leveranciers, maar natuurlijk ook voor het beperken van vervuilende uitstoot en afval.

Uiteindelijk leidt de balans tot een score die aangeeft hoe goed een bedrijf maatschappelijk verantwoord bezig is. Voor het bedrijf is het een middel om te kijken op welke aspecten zij zich vervolgens verder willen ontwikkelen, en voor stakeholders is het bijvoorbeeld een leidraad bij een leveranciers-selectie. Gemeenten zouden bijvoorbeeld op basis hiervan bedrijven met een bepaalde score op de Common Good Balance extra punten of zelfs voorrang kunnen geven in een aanbestedingsprocedure. Omdat deze bedrijven positief bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zij pareltjes van bedrijvigheid in de gemeente waar zij zitten.

Economy for the Common Good

Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met ‘Ware Winst Brabant’, lees het boek ‘Ware Winst’ van Christian Felber, uitgegeven door Uitgeverij Jan van Arkel, of neem eens een kijkje op de website van de Nederlandse organisatie van de ECG, https://www.ecogood.org/nl/community/.  Wellicht kun je in jouw omgeving ook medestanders, en vervolgens ook enkele pioniersbedrijven vinden die hiermee aan de slag willen.

Je zou dit initiatief van de werkgroep ‘Ware Winst Brabant’ kunnen zien als een stap op weg naar de ‘Donut Economie’. Die term is bedacht door de Oxfordse econoom Kate Raworth. Zij presenteerde een grondige analyse van de huidige economie en gaf vorm aan een nieuwe economie in de vorm van een Donut. De buitenkant van de donut toont de overbelasting van de Aarde, en de binnenkant de noodzaak van eerlijk delen en samenwerking, waar we beide aan moeten werken om het leven op onze planeet weer veilig en aantrekkelijk te maken, ook voor toekomstige generaties.  Ze is intussen internationaal bekend en werd door de Engelse kwaliteitskrant The Guardian al ‘De Keynes van de 21e eeuw’ genoemd, verwijzend naar een beroemd econoom die onze economie nog beschouwde als ons hele huishouden, en niet alleen als een geld-economie. Het boek met de titel ‘Donut Economie’ is in Nederland gepubliceerd door uitgeverij Nieuw Amsterdam. Beide genoemde boeken vormen belangrijke inspiratiebronnen voor het werk van de nieuwe economiegroep ‘Ware Winst Brabant’.

Inge Kouw en Jan Juffermans, beiden lid van de werkgroep ‘Ware Winst Brabant’.

———————————————————————————-

Voor meer informatie:  de secretaris van ‘Ware Winst Brabant’ Frans Maas, info@warewinstbrabant.nl.

 


Deel dit met je vrienden