Duurzame ontwikkeling, Geld en Draagvlak

19 januari 2018
Deel dit met je vrienden

Veel mensen zetten zich in voor een beter milieu, en er wordt vooruitgang geboekt bij de aanpak van onze milieuproblemen. Maar desondanks nemen vooral op mondiaal niveau die problemen eerder toe dan af. De toekomstscenario’s van de meeste deskundigen zijn dan ook uitgesproken somber. Toch lijkt een grote meerderheid van de bevolking weinig geïnteresseerd in de milieuproblematiek. Zelfs bij het eens in de vier jaar uitbrengen van een stem speelt deze nauwelijks mee: in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2017, waarin de zeven grootste punten van zorg over waar het met de samenleving naar toe gaat worden genoemd, komt het milieu, in wat voor vorm dan ook, niet voor.[1] In lijn daarmee lijkt er ook onder een meerderheid van de bevolking geen draagvlak te zijn voor de drastische maatregelen die nodig zijn om tot een duurzame samenleving te komen.

Het hier te downloaden artikel gaat eerst in op de redenen van het ontbreken van de dat draagvlak. Vervolgens worden de contouren geschetst van een programma gericht op een effectieve aanpak van de mondiale milieu- en armoede problematiek in zowel rijke als arme landen, en worden de obstakels voor de financiering daarvan besproken. Daarna wordt verder ingegaan op de vraag waarom met het huidige monetaire systeem zo’n programma onmogelijk is, waarom dat met een monetaire hervorming waarbij geldschepping een publieke taak wordt wél zou kunnen, en op de obstakels die daarvoor overwonnen moeten worden. Tenslotte wordt een strategie geschetst om een draagvlak te genereren voor zowel monetaire hervorming als een mondiaal proces van duurzame ontwikkeling dat de politiek ook daadwerkelijk tot beiden overgaat.

Ga naar de download: Draagvlak – geld – PDSE – download (F.Doorman).


Frans Doorman is lid van van het Platform Duurzame en Solidaire Economie (www.platformdse.org) en de Stichting Ons Geld (www.onsgeld.nu), organisaties die streven naar respectievelijk de transitie naar een duurzame economie en monetaire hervorming. Hij is de auteur van meerdere boeken over geld, economie en mondiale ontwikkeling: “Global Development: Problems, Solutions and Strategy”, “Crisis, Economics and the Emperor’s clothes”, “The Common Sense Manifesto”, en “Ons Geld”. De boeken zijn gratis te downloaden van www.new-economics.info, of kunnen via de Contactpagina van die website opgevraagd worden.

[1] Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), De sociale staat van Nederland, 2017, https://www.scp.nl/Nieuws/Stijgende_trend_van_maatschappelijk_onbehagen.


Deel dit met je vrienden