Sturen op BBP is achterhaald

19 april 2016
Deel dit met je vrienden

Op woensdag 20 april overhandigt de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip haar eindrapport aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De commissie heeft gekeken of het bruto binnenlands product (BBP) nog wel geschikt is als indicator voor de welvaartsontwikkeling in Nederland.

Volgens Gerrit Stegehuis, lid van denktank Platform DSE, mag de Tweede Kamer tempo maken met de ontwikkeling en vooral het gebruik van nieuwe indicatoren. “De kritiek op het BBP is al stokoud. In 2007 vond er al een officiële Europese conferentie plaats over het breed welvaartsbegrip. En in 2009 publiceerden drie vooraanstaande economen een rapport hierover in opdracht van de toenmalige Franse president Sarkozy. Helaas is de bureaulade steeds het volgende station van deze initiatieven gebleken.”

“We meten onze welvaart met het bruto binnenlands product, dat is toch maar een slechte indicator,” aldus Jan Terlouw, die ambassadeur is voor De Grote Transitie, de campagne van Platform DSE. “Je kunt bijvoorbeeld meten wat we doen met de natuur. Als de soortenrijkdom is toegenomen: positief. Is die afgenomen: negatief. Zo kun je ook kijken naar sociale verhoudingen, inkomensverschillen, enzovoorts. Wat we op het ogenblik doen is buitengewoon eenzijdig. We kijken alleen maar naar de financiële economie.”

Platform DSE is als enige maatschappelijke organisatie door de Commissie gehoord. Platform DSE wijst al jaren op de eenzijdige financieel-economische kijk op de economie en op de centrale rol die groei van het BBP hierbij speelt. “Bij welvaart gaat het met name om bestaanszekerheid en kwaliteit van leven. Die zekerheid en de kwaliteit van zorg, onderwijs, voedsel en vooral van het milieu worden met het BBP absoluut niet gemeten. Liefst zien wij dat jaarlijks de Ecologische Voetafdruk van Nederland wordt doorgerekend. De Voetafdruk kan ook per economische sector worden bekeken. Op sociaal gebied kun je kijken naar ongelijkheid, en naar cijfers over armoede. De commissie moet vooral duidelijk maken hoe gegarandeerd wordt dat dergelijke indicatoren ook structureel worden gebruikt bij het bepalen van het beleid”. Platform DSE zet daarom in op een verbreding van de Macro Economische Verkenning met sociale en ecologische ontwikkelingen.

Update 21 april: het rapport is gepubliceerd. Via deze link vindt u het rapport, en de reactie van Platform DSE.


Deel dit met je vrienden