Gastbijdrage: De ontwakende transitie in de wereld

5 januari 2016
Deel dit met je vrienden

Een paar jaar geleden voelde ik frustratie als ik het nieuws hoorde. Ik wilde bijdragen aan een harmonieuze en duurzame maatschappij, maar wist niet hoe en zag het om me heen alleen maar slechter worden. Totdat ik iemand hoorde zeggen: ‘Be the change.’ Die kwam binnen. Ik veranderde van bank en nog een paar dingen die mijn hart me ingaf. Dat gaf zoveel inspiratie dat ik een zoektocht begon. Ik begon te zien dat er heel veel bewegingen zijn die het nieuws niet halen, maar wel de bouwstenen vormen voor een nieuwe maatschappij. Ze leken me echter te onbelangrijk om een totaal regime omver te gooien. Totdat ik een boek las over de mechanismen die een maatschappelijk systeem veranderen. En nu zie ik dat de transitie al jaren voor mijn neus gaande is. Toen ik dat begon te delen met mensen, ervoer ik dat veel mensen, net als ik destijds, het alleen maar slechter zien worden. Dat is ook zo, maar tegelijkertijd is de verandering ook gaande. Dit artikel is daarom bedoeld als impuls om die verandering te herkennen. Alleen dat al helpt volgens mij om de transitie te steunen. Bovendien geeft het je positieve energie en een totaal andere kijk op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Er is een transitie gaande

De maatschappij is sterk in beweging: sociale onrust, djihadisme, financieel/economische crisis, werkloosheid, corruptie, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, etc. Het zijn bewijzen van het niet meer voldoen van het huidige maatschappelijk systeem, wat op alle gebieden zichtbaar wordt: sociaal, financieel, economisch en in natuur en milieu. Er is sprake van een totale systeemcrisis.

Volgens professor Rotmans (hoogleraar in transities aan Erasmus Universiteit) is er een transitie gaande van een oude, centraal geleide, verticale samenleving (met zijn top-down benadering en gerichtheid op geld, efficiency en resultaat) naar een nieuwe, decentrale, horizontale (van onderop gestuurde) samenleving met respect voor elkaar en de natuur.

Ook Naom Chomsky (anarchistisch denker en emeritus hoogleraar aan het MIT) ziet het heersende systeem zwaar onder druk staan. Hij ziet een klassenstrijd tussen een elite met macht, geld en banen en het volk als de belangrijkste factor hierin. Deze klassenstrijd uit zich in sociale onrust, onvrede, populariteit van petitie-sites en sociale bewegingen (als Avaaz, Thrive-movement, Urgenda), een steeds bredere kloof tussen burger en politiek en steeds meer actie tegen maatschappelijke, politieke beslissingen of tegen instituten zoals de EU, banken of multinationals.

Chomsky spreekt van een onomkeerbaar veranderingsproces naar een meer sociale en rechtvaardige maatschappij. Maar zegt hij, zoals de historie aangeeft bij het realiseren van arbeidersrechten, kiesrecht, vrouwenrechten (of het omvallen van het IJzeren Gordijn of de Arabische Lente), het hoe en wanneer het bestaande systeem zwicht, valt niet te voorspellen. Rutger Bregman wijst er terecht op dat de revoluties vaak voortkomen uit de kracht van het idee, gecombineerd met durf en vastberadenheid.

De transitie is gaande op alle niveaus en sectoren van de samenleving

De transitie uit zich in de vele veranderingen in de maatschappij, op alle niveaus: zowel (inter)nationaal als lokaal, in alle sectoren (zorg, ruimtelijke ordening, etc) en geïnitieerd door de overheid, burgers, zzp-ers als zowel bedrijven. Sommige zijn heel innovatief, tegen het overheersende systeem in, anderen zijn welkome veranderingen binnen het systeem. De site www.nederlandkantelt.nl is bedoeld om de vele innovaties in de diverse sectoren in publiekelijk bekend te maken en veranderaars met elkaar te verbinden.

Het boek van Annemarie Rakhorst “De kracht van duurzaam veranderen” geeft een overzicht van de inspanningen van het (inter)nationale bedrijfsleven om duurzaamheid in de organisatie te realiseren. En de vele burgerinitiatieven, de trend van consuminderen, delen en lenen van spullen en diverse sociale bewegingen, geven aan dat er ook bij burgers een diepgaande verandering in denken en gedrag plaats vindt.

Wat mij het meest boeit is of er al beweging is in de krachten die het overheersende systeem bepalen: ons (inter)nationaal economisch/financieel model, het belastingstelsel en ons democratisch bestel. Daar zie ik nog geen doorbraken, maar wel innovatieve initiatieven, de bouwstenen voor een nieuw systeem. Deze website, De Grote Transitie, brengt bij uitstek de concrete en goed onderbouwde alternatieven in kaart.

Het geheel was voor mij een enorme eye-opener, de transitie is gaande in de maatschappij! Alleen zie je het niet terug in het nieuws omdat het langzaam gaat, niet ‘spectaculair’ is en op macro-niveau nog niet zichtbaar. Let wel, ik zeg niet dat het goed gaat in de maatschappij. Ik geloof dat we radicaal van denkwijze, waarden en lifestyle moeten veranderen. Er is waarschijnlijk een grotere crisis nodig om de mensheid daartoe te bewegen. Maar tegelijkertijd zie ik ook een nieuwe maatschappij verschijnen.

Wat kan je zelf doen?

1            Steun bewust de transitie door je aandacht en meningsvorming
Als we allemaal zouden beseffen dat de wortels van alle problemen (sociaal, milieu, financieel/economisch) aan elkaar gekoppeld zijn, dat we in een transitie zitten en dit herkennen, zal er meer aandacht voor de transitie komen. Dan zal de media volgen in plaats van alleen maar negatieve berichtgeving te brengen. Wat liefde en aandacht krijgt dat groeit, wat geen aandacht krijgt sterft van zelf af. Dus op de eerste plaats is nodig dat we weten waar we maatschappelijk staan (mbt natuur, sociaal, financieel/economisch) en wat er gaande is aan positieve veranderingen, dan zal vanzelf helder worden wat er nog moet gebeuren en hoe een nieuwe rechtvaardige maatschappij ingericht moet worden.

2             Verbind je passief of actief met initiatieven (platforms, buurtprojecten, actiegroepen) die je raken
In de voorbeelden per sector worden een aantal projecten genoemd. Maar er zijn er uiteraard veel meer. Waarschijnlijk ook m.b.t. de onderwerpen die je interesseren. Ook zijn er ongetwijfeld bij jou in de buurt mogelijkheden, als je lokaal actief wilt zijn. Er zijn vele manieren om een project of platform te steunen. Soms door lid te worden, soms door geld te doneren en soms door actief mee te doen. Naast projecten zijn er ook platforms of groepen die actie ondernemen tegen bepaalde besluiten of tegen bepaalde aspecten van het bestaande systeem. Economy Transformers, Urgenda, United by Passion en De Grote Transitie zijn daar (inter)nationale voorbeelden van.

3            ‘Be the change’ en maak daar eventueel je beroep van
Je kunt ook heel praktisch bijdragen aan een nieuwe wereld, door zoveel mogelijk voor te leven hoe je wilt dat het wordt. Dat kan variëren van je leefstijl veranderen, bijvoorbeeld door minder en duurzamer te consumeren tot het nemen van enkele acties, zoals overstappen op een duurzame bank, meer biologisch voedsel kopen of dat wat je inspireert op basis van één van de duurzaamheidstests die op internet te vinden zijn (b.v. http://www.wnf.nl/voetafdruktest/). Als je echt geïnspireerd bent om mee te helpen de wereld te veranderen en daar tevens je inkomen uit wil halen, kan je overwegen het gratis boek te lezen en de cursus te doen van Ryan Eliason: “The ten best ways to get paid for changing the world”.

Wil je meer weten? Lees dan mijn overzicht van transitie-initiatieven wereldwijd.

– Bart van Baarsen
Reacties welkom op bvb@arjuna.nl


Deel dit met je vrienden