Klaas van Egmond pleit tegen de complexiteit

24 november 2015
Deel dit met je vrienden

Hoe vergroen je een belastingstelsel? Het Kabinet-Rutte weet zich in elk geval geen raad, bleek de laatste weken. Het bewijst het onvermogen van de zittende politiek om zich een paar stappen vooruit te denken.
Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde en SER-lid, weet zich daarentegen als geen ander te verplaatsen in de mogelijkheden van een nieuwe economie. Van Egmond hield op onze uitnodiging op 19 oktober een lezing in Utrecht over de vergroening van het belastingstelsel. Hij constateert dat de afgelopen decennia alleen het laaghangende fruit is geplukt en daarom niet is aangestuurd op de waarden die we belangrijk vinden.

Volgens Van Egmond maakt een koolstoftax de grootste kans op succes of afzienbare termijn. Het beprijzen van CO2-uitstoot treft een groot en belangrijk deel van de industriële milieuschade en de wetenschap is compleet. Het draagvlak is ook groot: veel overheden, bedrijven en natuurlijk burgers steunen de koolstoftax. En het beschermt ons tegen nodeloze complexiteit. Volgens Van Egmond zijn veel regelingen en systemen zo complex geworden dat we de controle zijn kwijtgeraakt en van de ene dwaling in de ander geraken. Koolstof is helder, elke molecuul CO2 heeft hetzelfde effect en dient gelijk behandeld en ‘beboet’ te worden.

Na Van Egmonds voordracht gingen Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Giuseppe van der Helm (Tax Justice/VBDO), Niels van der Stappen (Duurzaamheidsoverleg politieke partijen, DoPP) en Paul Metz (Platform DSE) met elkaar en met de zaal in discussie over de beste mix van belastingen. Een koolstofbelasting alleen brengt ons nog niet naar een duurzame economie, dus wordt ook gedacht aan het belasten van grondstoffenverbruik en andere vormen van ‘onttrokken waarde’. DoPP en Platform DSE beraden zich nog over hoe zij de geleerde lessen aan de politiek kunnen aandragen.

▶  Bekijk het filmpje met Klaas van Egmond terug


Deel dit met je vrienden