De Grote Transitie

Manifest voor een duurzame en solidaire economie

Onze meest urgente opdracht: verduurzaam de voedselketen!

Bij de transitie naar een duurzame voedselketen en voedselzekerheid gaat het onder meer om hogere opbrengsten per hectare, een eerlijker prijs en het verminderen van zowel de productie van vlees en zuivel als afvalverliezen. Om in de toekomst tien miljard monden duurzaam te kunnen voeden, zijn verdeling, voedselcultuur, financiële en institutionele structuren en beleid echter minstens zo belangrijk.

Wij zijn voor onze meest primaire behoeften als voedsel, water, lucht en land volkomen afhankelijk van veerkrachtige ecosystemen. In een prominente studie uit 2009 van het Stockholm Resilience Centre zijn de ecologische grenzen vastgesteld die we als het gaat om onze bestaanscondities niet mogen overschrijden. Die van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de stikstofkringloop zijn inmiddels ruim overschreden, die van fosforkringloop, zoetwateronttrekking en landconversie bijna. En dan is er nog zoiets als de plasticvervuiling van de oceanen. Voor de oorzaken kunnen we het beste naar productketens kijken. Dan blijkt dat de voedselketen met stip de belangrijkste oorzaak van al die grensoverschrijdingen is. Zo wordt de bijdrage aan klimaatverandering op circa 25% geschat. Aangezien de komende decennia ook nog twee miljard monden extra gevoed moeten worden, is het verduurzamen van de voedselketen het meest urgente vraagstuk waar de mensheid voor staat. (meer…)

Kapitalisme repareren?

Niet het kapitalisme, dat zoveel welvaart heeft gebracht, vervangen maar zijn gebrek aanpakken: de sociale onzekerheid (Coen Teulings, NRC O&D 15 dec.). Die welvaart was vooral te danken aan de uitbreiding van de geldcirculatie door de enorme toename van de bancaire kredietverlening. Zo’n uitbreiding was overigens ook wat Keynes beoogde met het opvoeren van de overheidsbestedingen in tijden van recessie. (meer…)

Petitie aan Regering vraagt drastische verkleining van onze mondiale voetafdruk

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE) heeft zich jarenlang ingezet voor een ander begrip en beleid voor welvaart, en een dashboard met indicatoren. Dat heeft onder meer geresulteerd in het besluit van Regering en Kamer om een breed welvaartsbegrip te gaan hanteren, dus breder dan het BBP. De resultaten van die inzet komen vooral tot uitdrukking in de jaarlijkse Monitor Brede Welvaart van het CBS. Dit jaar is de eerste Monitor gepubliceerd en besproken in het Parlement.

(meer…)

Bericht van de man op de maan

Beste Aardling,

Al duizenden jaren kijk ik, vanaf de maan, naar mijn geliefde Aarde. Hoe vaak heb ik niet met verliefde blik gekeken naar die prachtige bol die mij zo aantrekt. Een hemellichaam om jaloers op te zijn. Een hemelse unieke plek in het universum. Precies ver genoeg van de zon. Niet te dichtbij en niet te ver weg. Precies goed zodat leven erop mogelijk zou worden.

Ik heb gezien hoe een fortuinlijke diersoort mens werd. Met name het brein van deze mens werd het gereedschap waarmee hij zijn toekomst vorm gaf en zichzelf uiteindelijk uitriep tot meest succesvolle bewoner. Maar Antropocentrisme gaat jullie ondergang worden.

Maar….er is hoop, er is perspectief, en dat is… (meer…)