De Grote Transitie

Manifest voor een duurzame en solidaire economie

Een jaarlijks persoonlijk CO2-budget

Veiligheidsrapport vergroot urgentie

Onlangs kwam de pittige veiligheids-analyse uit over de snel groeiende klimaatontwrichting op Aarde, gepubliceerd door het Instituut Breakthrough in Australië *. Men gaat ervan uit dat de rapporten van het IPCC voortkomen uit een moeizaam consensus-proces. Dan kun je van hen geen actuele analyse en projectie verwachten vanuit het voorzorgbeginsel, dat in 1992 tijdens de VN-conferentie in Rio de Janeiro werd aangenomen.

(meer…)

Vergeet het Basisinkomen! Dit voorstel is veel eerlijker.

We spreken Rebecca Belochi, een jonge Franse onderzoekster uit Parijs die sinds een paar maanden bij Our New Economy onderzoek doet naar een veelbelovend alternatief voor het basisinkomen: het participatie-inkomen. Kan dit plan de weerstand wegnemen die wordt opgeroepen door het basisinkomen?  (meer…)

WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gevraagd advies uit te brengen over het vraagstuk van onze grote mondiale voetafdruk en de ernstige sociale en ecologische gevolgen daarvan. Volgens het Platform is dat in feite een kwestie van mensenrechten, nu en later. De WRR kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen. Hun eerste reactie kwam vorige week binnen.

(meer…)

Industriële landbouw is intrinsiek niet duurzaam (slot)

Dit is het laatste van een korte reeks artikelen over het voedseldebat. Voedsel is een belangrijk thema dat alle punten van De Grote Transitie raakt;  van ongelijkheid, via circulair, regionaal en energie tot goed bestuur en economie-onderwijs. Kortom: dit is een aanzet tot een breder maatschappelijk debat. Daarvoor zoeken we geïnteresseerden en trekkers. Neem zeker contact met de auteurs of met DGT op als je tot die tweede groep behoort.

In zijn reactie ‘Landbouwontwikkeling voor een duurzame samenleving‘ op mijn artikel over het verduurzamen van de voedselketen stelt Frans Doorman dat een breder milieuperspectief het uitgangspunt zou moeten zijn. Ook stelt hij dat een enorme productiegroei nodig is, kunstvlees een wenkend perspectief is, dat er grote nadelen aan agro-ecologie zitten, dat deze nooit 10 miljard monden kan voeden en dat grondverbetering van arme gronden amper mogelijk is. Dit zijn onbewezen stellingen. Het tegenovergestelde is waar. (meer…)