Sociaal en duurzaam advies voor Prinsjesdag

12 september 2020
Deel dit met je vrienden

In de aanloop naar Prinsjesdag komen er van veel kanten voorstellen voor een eerlijke en duurzame economie. Deze voorstellen krijgen bovendien een brede steun van economen en maatschappelijke organisaties.

Nederlandse economen zetten groen en sociaal voorop

Een enquête onder 364 Nederlandse economen opgezet door Our New Economy (ONE), het Sustainable Finance Lab (SFL) en Economisch Statistische Berichten (ESB) laat brede steun zien voor het huidige steunprogramma. De economen zien hiervoor nog volop budgettaire ruimte. Zo denkt twee derde dat de overheidsschuld nog probleemloos kan verdubbelen.

Wel vindt een grote meerderheid van de economen dat ook geïnvesteerd moet worden in nieuwe werkgelegenheid. Daarbij geven zij de voorkeur aan investeren in banen die bijdragen aan verduurzaming van de economie en sociale gelijkheid.

Een inventarisatie van ONE en het SFL laat zien dat dat op de korte termijn het beste kan via een betaald omscholingsprogramma richting groene banen, door te investeren in openbaar vervoer, in groen in de stad, de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en fietsinfrastructuur.


Noodzaak wetenschappelijk onderzoek naar een echt duurzame economie

Het is nodig dat er een gedegen onderzoek komt naar een echt duurzame economie, met een eerlijke en duurzame mondiale voetafdruk. En dat vereist een integrale visie op de koers van het totale beleid. Dat is de essentie van de brief die vandaag, 10 september, is verzonden aan de Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer en wordt onderschreven door 41 zeer diverse maatschappelijke organisaties, waaronder Het Groene Brein, Natuurmonumenten, Oxfam-Novib, de Provinciale Milieufederaties, de Raad van Kerken, Urgenda en het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF.


Deel dit met je vrienden