De Grote Transitie

Manifest voor een duurzame en solidaire economie

Kapitalisme repareren?

Niet het kapitalisme, dat zoveel welvaart heeft gebracht, vervangen maar zijn gebrek aanpakken: de sociale onzekerheid (Coen Teulings, NRC O&D 15 dec.). Die welvaart was vooral te danken aan de uitbreiding van de geldcirculatie door de enorme toename van de bancaire kredietverlening. Zo’n uitbreiding was overigens ook wat Keynes beoogde met het opvoeren van de overheidsbestedingen in tijden van recessie. (meer…)

Petitie aan Regering vraagt drastische verkleining van onze mondiale voetafdruk

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE) heeft zich jarenlang ingezet voor een ander begrip en beleid voor welvaart, en een dashboard met indicatoren. Dat heeft onder meer geresulteerd in het besluit van Regering en Kamer om een breed welvaartsbegrip te gaan hanteren, dus breder dan het BBP. De resultaten van die inzet komen vooral tot uitdrukking in de jaarlijkse Monitor Brede Welvaart van het CBS. Dit jaar is de eerste Monitor gepubliceerd en besproken in het Parlement.

(meer…)

Bericht van de man op de maan

Beste Aardling,

Al duizenden jaren kijk ik, vanaf de maan, naar mijn geliefde Aarde. Hoe vaak heb ik niet met verliefde blik gekeken naar die prachtige bol die mij zo aantrekt. Een hemellichaam om jaloers op te zijn. Een hemelse unieke plek in het universum. Precies ver genoeg van de zon. Niet te dichtbij en niet te ver weg. Precies goed zodat leven erop mogelijk zou worden.

Ik heb gezien hoe een fortuinlijke diersoort mens werd. Met name het brein van deze mens werd het gereedschap waarmee hij zijn toekomst vorm gaf en zichzelf uiteindelijk uitriep tot meest succesvolle bewoner. Maar Antropocentrisme gaat jullie ondergang worden.

Maar….er is hoop, er is perspectief, en dat is… (meer…)

Solidariteit met Italianen of boekhouden namens banken?

Al een paar weken verbaas ik me over de vijandige manier waarop Nederlandse politici en EU-functionarissen de nieuwe Italiaanse begroting bekritiseren. Ook in de meeste media is de berichtgeving vooral gericht op het citeren van de critici van deze begroting en op de onverantwoordelijkheid van de twee partijen die samen de Italiaanse regering vormen. Kern van de kritiek vormen twee soorten maatregelen: de invoering van een beperkte vorm van basisinkomen en het terugdraaien van de snelle verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Daaraan gekoppeld is dan de zorg over het feit dat de overheidsschuld in Italië onverantwoord zou toenemen. (meer…)