De Grote Transitie

Manifest voor een duurzame en solidaire economie

Week van het Andere Geld

Deze week – van 12 tot 16 maart – is het op scholen weer De Week van het Geld. Een mooie ‘reclamecampagne’ voor geld zoals we dat allemaal kennen. Geld heeft goede en handige eigenschappen, maar er zijn ook wel problemen met geld. En er ontstaan veel problemen door de manier waarop we over geld denken. In De Week van het Geld worden veel problemen en ongemakkelijke feiten niet vermeld. Daarom kun je met deze korte quiz je kennis toetsen: welke problemen zijn er rondom geld? Zo willen we leerlingen aanmoedigen om ook stil te staan bij mogelijke alternatieven voor geld.

(meer…)

Nieuwe Transitiekansen in Gemeenten

Er waait een nieuwe wind in gemeenten: burgerparticipatie!  Gemeentebesturen hebben  terecht ontdekt dat er veel  kennis en veranderkracht onder hun bevolking is te vinden is. Dus ambtenaren en wethouders gaan leren open te staan voor lokale initiatieven en daar positief op te reageren. Ik heb de indruk dat met name het succes van de vele energie-coöperaties en lokale zorg-initiatieven hun ogen heeft geopend. (meer…)

Duurzame ontwikkeling, Geld en Draagvlak

Veel mensen zetten zich in voor een beter milieu, en er wordt vooruitgang geboekt bij de aanpak van onze milieuproblemen. Maar desondanks nemen vooral op mondiaal niveau die problemen eerder toe dan af. De toekomstscenario’s van de meeste deskundigen zijn dan ook uitgesproken somber. Toch lijkt een grote meerderheid van de bevolking weinig geïnteresseerd in de milieuproblematiek. Zelfs bij het eens in de vier jaar uitbrengen van een stem speelt deze nauwelijks mee: in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2017, waarin de zeven grootste punten van zorg over waar het met de samenleving naar toe gaat worden genoemd, komt het milieu, in wat voor vorm dan ook, niet voor.[1] In lijn daarmee lijkt er ook onder een meerderheid van de bevolking geen draagvlak te zijn voor de drastische maatregelen die nodig zijn om tot een duurzame samenleving te komen. (meer…)

Iedereen een baan

We willen veiligheid, een vitaal milieu, vakantie en vrije tijd, goede gezondheid en onderwijs plus een goed dak boven ons hoofd. Voor veel van die wensen is een behoorlijk betaalde baan en de zekerheid die in de toekomst ook nog te hebben meestal onontbeerlijk. Via ons werk willen we een bijdrage aan de samenleving leveren en onze kennis, talenten en creativiteit de ruimte geven. Een baan geeft structuur en biedt contacten, en we voelen ons opgenomen in de samenleving. (meer…)