De Grote Transitie

Manifest voor een duurzame en solidaire economie

De circulaire economie: voorbij de pioniersfase

Paddestoelen op koffiedik kweken: het is inmiddels het schoolvoorbeeld van de ‘gezellige’ circulaire economie. Niet weg te slaan uit de meetups en kennelijk nog altijd op eenzame hoogte als het gaat om creatieve, circulaire overtuigingskracht. (De oesterzwammen hebben op het circulaire podium slechts de verhuurde spijkerbroeken van Mud Jeans en de geleasete verlichting van Philips naast zich te dulden.)

Het is dan ook een goed verhaal. Al die jaren hebben we de zwarte derrie weggegooid terwijl er goud onder onze handen bleek te liggen. Volgens Gunter Pauli kunnen oesterzwammen gekweekt op de prut van ons bakje troost wel zes keer meer geld in het laatje brengen dan de koffie zelf (Tegenlicht, 2 april). Zés keer de omzet van Nescafé, DE, Segafreddo, Illy, Peeze, Van Nelle, Starbucks en de rest bij elkaar! De koffiesector is goed voor een slordige honderd miljard dollar per jaar, dus dat is niet niks.
(meer…)

Nieuwe Economie tijdens de People’s Climate March

Ga je op zaterdag 29 april van 14:00 tot 17:00 meelopen met de People’s Climate March? Loop mee met de Beweging van de Nieuwe Economie. We starten vanaf Museumplein dwars door Amsterdam!
Wij lopen mee omdat we geloven dat hogere klimaatambitie gepaard zal moeten gaan met een andere koers voor ons economisch systeem. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door het tegenhouden van CETA na de zomer, maar er is nog veel meer.

Je kunt je in die klimaatparade aansluiten bij het blok Nieuwe Economie, door je aan te melden via dit formulier.

Een transitie: de burger wordt producent

Je kent ze wel, van die rekenmodelletjes over het rendement van zonnepanelen met hun terugverdientijd. Interessante kost, waarmee men hoopt twijfelaars over de streep te trekken. En natuurlijk lijkt het me prachtig als veel daken overal ter wereld bedekt raken met zonnepanelen, zodat de onderliggende woningen, kantoren en bedrijven de opgewekte energie direct kunnen gebruiken. Waarom het denken over terugverdientijd hierbij centraal staat, blijft voor mij een raadsel. Ik hoor namelijk nooit iemand over de terugverdientijd als doorslaggevend argument bij de keuze van een type auto, of over de terugverdientijd van een gezellig weekend met het gezin. Kortom, er zijn mogelijk andere redenen waarom we zonnepanelen op daken willen leggen. Bijvoorbeeld omdat het leuk is om energieproducent te zijn. Ik zou dan ook graag vanuit een voorbeeld van de energieproductie deze manier van kijken willen uitwerken: dat van lokale productie. Door burgers. (meer…)

Business Modellen voor de Circulaire Economie

Waarom maak je van jouw bedrijf een kringloopbedrijf?

We moeten efficiënter omgaan met schaarse grondstoffen, want die raken anders snel op. Ook de Nederlandse overheid is overtuigd van de noodzaak voor een circulaire economie. Met het Rijksbrede programma circulaire economie legt het Rijk de ambitie neer om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken. In 2050 moet dat 100% zijn. Maar het aantal bedrijven dat nu concreet aan de slag is met circulaire economie, is nog maar op één hand te tellen. Er moet dus nogal wat gebeuren om die omslag te maken.

“We verbruiken met elkaar veel te veel bronnen” zegt Jan Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. “We moeten naar een circulaire economie waarbij we kijken hoe we producten vanaf het begin kunnen hergebruiken. Dat gaat dus niet alleen om recyclen, maar ook om het ontwerpen van producten met de kringloop in gedachte. Voor metaal of papier is zo’n kringloop nog relatief simpel, maar bij textiel of een smartphone wordt dat een heel ander verhaal.”

Geld niet de enige waarde
“De kern van circulaire economie is voor mij dat grondstoffen binnen een kringloop worden gehouden. Dat is dus een materiële, economische kringloop. Met dat sluiten van kringlopen creëer je waarde. Een waarde die we niet alleen uitdrukken in termen van financiële of economische waarde, maar ook in andere waarden. Zoals ecologische impact door grondstoffen in de regio te houden en vervoersbewegingen te verminderen.”

 Een nieuw perspectief voor bedrijven
“Overstappen naar een circulaire economie betekent dat een organisatie een ander perspectief krijgt. Want een kringloop sluiten doe je altijd met anderen. Door de tijd heen kom je samen met anderen in de keten tot waardecreatie. Samen denk je na hoe je een kringloop sluit” zegt Jan Jonker.

Een Circulair Economie – event op 18 en 19 mei

Het landelijke onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) leverde ruim 2800 reacties op. Er zijn 800 enquêtes ingevuld en 4.800 cases bekeken die laten zien hoe je tot een kringloop-oplossing komt. Vervolginterviews ontsluiten dieper inzicht en er ontstaat zo een unieke lijst van de echte CE voorbeelden in Nederland. De resultaten presenteren prof. Jan Jonker en zijn team tijdens een tweedaags event op 18 en 19 mei.

De organisatie laat het volgende weten:

Op 18 mei is er de conferentie BMCE in de Eusebiuskerk te Arnhem waar de onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt. Aansluitend is er buiten een bijzonder CE Markt waar u kennis kunt maken met uiteenlopende CE initiatieven en producten. Op 19 mei zijn er de BMCE Regiotours: u kunt dan diverse locaties gaan kijken bij ondernemers in Oost Nederland die de CE in de praktijk brengen. Je krijgt tijdens de conferentie inzicht in de ‘stand van het land’ in circulaire economie, concrete bouwstenen om er mee aan de slag te gaan en de inzichten en toekomstvisies van de top van de overheid en de Rabobank.

Er is een overzicht van de 100 + circulaire koplopers in Nederland. En bovenal: deze conferentie en de markt zijn vooral leuk, tastbaar, non-fundamentalistisch, geschikt voor iedereen, praktisch en leerzaam. Het is een ‘offer you can’t refuse’: alle tools voor de eerste stap van jouw persoonlijke circulaire toekomst, in één programma bij elkaar op een plek. De activiteiten op 18 en 19 mei zijn afzonderlijk te bezoeken. De CE Markt en de BMCE regiotour zijn gratis toegankelijk en worden georganiseerd in samenwerking met CIRCLES.
Deelnemen? Meedoen? Meer informatie via de website Conferentie Circulaire Businessmodellen

Waar: Eusebiuskerk Arnhem, 18 mei 2017