De Grote Transitie

Manifest voor een duurzame en solidaire economie

Nieuwe Transitiekansen in Gemeenten

Er waait een nieuwe wind in gemeenten: burgerparticipatie!  Gemeentebesturen hebben  terecht ontdekt dat er veel  kennis en veranderkracht onder hun bevolking is te vinden is. Dus ambtenaren en wethouders gaan leren open te staan voor lokale initiatieven en daar positief op te reageren. Ik heb de indruk dat met name het succes van de vele energie-coöperaties en lokale zorg-initiatieven hun ogen heeft geopend. (meer…)

Duurzame ontwikkeling, Geld en Draagvlak

Veel mensen zetten zich in voor een beter milieu, en er wordt vooruitgang geboekt bij de aanpak van onze milieuproblemen. Maar desondanks nemen vooral op mondiaal niveau die problemen eerder toe dan af. De toekomstscenario’s van de meeste deskundigen zijn dan ook uitgesproken somber. Toch lijkt een grote meerderheid van de bevolking weinig geïnteresseerd in de milieuproblematiek. Zelfs bij het eens in de vier jaar uitbrengen van een stem speelt deze nauwelijks mee: in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2017, waarin de zeven grootste punten van zorg over waar het met de samenleving naar toe gaat worden genoemd, komt het milieu, in wat voor vorm dan ook, niet voor.[1] In lijn daarmee lijkt er ook onder een meerderheid van de bevolking geen draagvlak te zijn voor de drastische maatregelen die nodig zijn om tot een duurzame samenleving te komen. (meer…)

Iedereen een baan

We willen veiligheid, een vitaal milieu, vakantie en vrije tijd, goede gezondheid en onderwijs plus een goed dak boven ons hoofd. Voor veel van die wensen is een behoorlijk betaalde baan en de zekerheid die in de toekomst ook nog te hebben meestal onontbeerlijk. Via ons werk willen we een bijdrage aan de samenleving leveren en onze kennis, talenten en creativiteit de ruimte geven. Een baan geeft structuur en biedt contacten, en we voelen ons opgenomen in de samenleving. (meer…)

Goede voornemens voor De Grote Transitie

En? Heb jij nog goede voornemens? Het nieuwe jaar is steevast een moment om de ambitie weer even scherp te stellen. En natuurlijk houden we niet altijd belofte en sluipen de onhebbelijke gewoontes weer snel in ons gedrag, in bijna 9 van de 10 gevallen zelfs, volgens sommige bronnen. Maar soms lukt het gewoon wel. In ieder geval helpt het om helder te hebben wat je precies wil veranderen, wanneer dat gerealiseerd moet zijn en wat jou dat gaat opleveren. Dat kun je voor jezelf doen, maar ik vroeg eens rond wat dat zou kunnen betekenen voor De Grote Transitie? (meer…)