De Grote Transitie

Manifest voor een duurzame en solidaire economie

Economie en geweld

Vandaag publiceren we een uitgebreid artikel van Mark Akkerman en Greetje Witte-Rang over de vele relaties tussen economie en geweld. De publicatie vind je hiernaast als PDF.

Hieronder lees je een samenvatting van het artikel.

Economie en geweld

Economie en geweld hebben veel met elkaar te maken: de manier waarop het economisch leven is ingericht kan tot geweld leiden en geweld (de voorbereiding en de effecten ervan) heeft vergaande gevolgen voor het economisch leven. Het Platform DSE publiceerde daarover, in samenwerking met vredesorganisaties o.a. de brochure Vredeseconomie en de preventie van geweld uit 2012. Inmiddels is het hoog tijd voor een update. Deze is mede geschreven uit bevreemding over het gegeven dat er zo weinig verzet bestaat tegen de verhoging van de defensie-uitgaven in Nederland (zie Defensienota 2018) en de ronduit gebrekkige onderbouwing daarvan en besluit daarom met een kritische beschouwing daarover. (meer…)

Week van het Andere Geld

Deze week – van 12 tot 16 maart – is het op scholen weer De Week van het Geld. Een mooie ‘reclamecampagne’ voor geld zoals we dat allemaal kennen. Geld heeft goede en handige eigenschappen, maar er zijn ook wel problemen met geld. En er ontstaan veel problemen door de manier waarop we over geld denken. In De Week van het Geld worden veel problemen en ongemakkelijke feiten niet vermeld. Daarom kun je met deze korte quiz je kennis toetsen: welke problemen zijn er rondom geld? Zo willen we leerlingen aanmoedigen om ook stil te staan bij mogelijke alternatieven voor geld.

(meer…)

Nieuwe Transitiekansen in Gemeenten

Er waait een nieuwe wind in gemeenten: burgerparticipatie!  Gemeentebesturen hebben  terecht ontdekt dat er veel  kennis en veranderkracht onder hun bevolking is te vinden is. Dus ambtenaren en wethouders gaan leren open te staan voor lokale initiatieven en daar positief op te reageren. Ik heb de indruk dat met name het succes van de vele energie-coöperaties en lokale zorg-initiatieven hun ogen heeft geopend. (meer…)

Duurzame ontwikkeling, Geld en Draagvlak

Veel mensen zetten zich in voor een beter milieu, en er wordt vooruitgang geboekt bij de aanpak van onze milieuproblemen. Maar desondanks nemen vooral op mondiaal niveau die problemen eerder toe dan af. De toekomstscenario’s van de meeste deskundigen zijn dan ook uitgesproken somber. Toch lijkt een grote meerderheid van de bevolking weinig geïnteresseerd in de milieuproblematiek. Zelfs bij het eens in de vier jaar uitbrengen van een stem speelt deze nauwelijks mee: in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2017, waarin de zeven grootste punten van zorg over waar het met de samenleving naar toe gaat worden genoemd, komt het milieu, in wat voor vorm dan ook, niet voor.[1] In lijn daarmee lijkt er ook onder een meerderheid van de bevolking geen draagvlak te zijn voor de drastische maatregelen die nodig zijn om tot een duurzame samenleving te komen. (meer…)